justgrowingup - november 2011

Djurrätt

Idag är en bra dag för djuren i Sverige. Eller en hoppets dag kanske man kan säga:

Idag har djurskyddslagsutredningen föreslagit att sexuella övergrepp på djur ska förbjudas. För Djurens Rätt är detta en stor framgång och kulmen på ett decennium långt arbete för ett tydligt förbud mot sexuella övergrepp på djur. Det svenska förbudet togs bort 1944 och övergreppen har fram till nu endast varit straffbara om de har kunnat klassas som djurplågeri - vilket i praktiken inneburit att endast fall då djuret fått allvarliga fysiska skador har kommit i fråga. I samma utredning föreslås förbud mot kastrering av grisar utan bedövning, att katter skall märkas och registreras, att polisen omedelbart får omhänderta djur från personer som har djurförbud, att spödrivning av hästar förbjuds, att träning med grävlingar för grythundar skall förbjudas och att sjölejon och elefanter förbjuds på cirkus etc.

Jihoo om detta går igenom säger jag =)